b2b dla warsztatów

System B2B dla warsztatów samochodowych

B2B, czyli Business to Business, to pojęcie określające ogół relacji pomiędzy firmami z różnych bądź tych samych branży. Termin ten określa stosunki zachodzące pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym pośrednikami, dystrybutorami, dostawcami, punktami sprzedaży, itp., które do zawierania transakcji wykorzystują środki elektroniczne. W ramach tego rozwiązania dostępne są liczne narzędzia teleinformatyczne, które ułatwiają wzajemną współpracę i realizację […]